Amborneset Matematikkpark

Amborneset Matematikkpark nå åpnet!Amborneset Matematikkpark er et ressurssenter og skal være lokal attraksjon for stedets befolkning og andre besøkende.

Det er et stort behov for å synliggjøre for allmennheten at matematikk er et meningsfylt, nyttig og spennende fag og derved endre holdninger til faget. Vår plan om å planlegge, designe og bygge matematikkhus/rom vil være et viktig tiltak for å møte disse utfordringene.Mål

Matematikkpark/matematikkrommet skal
 • være et ressurssenter for matematikk 
 • inspirere matematisk kreativitet og tenkning 
 • oppmuntre interesse og respekt for matematikk 
 • spre kunnskap om matematikk og matematikkdidaktikk 
 • engasjere næringsliv til å ta ansvar for rekruttering til realfag og løfte realfaglig kompetanse 
 • synliggjøre og spre matematikk og matematisk kompetanse i utdanning, kunst og kultur 
 • spre glede og undring over matematikk


Tiltak

Matematikkpark skal
 • utvikle et konsept for matematikkhus/matematikkrom med utstyr og innhold for alle nivåer fra barnehage til videregående skole, samt voksen opplæring 
 • produsere egne artikler med idehefter til aktiviteter for matematikklæring ute og inne 
 • produsere utstyrspakker for salg 
 • lage utstillinger med matematiske tema 
 • gjennomføre kurs og kompetanseheving for lærere 
 • gi skolene og den enkelte lærer kunnskap om og praktisk hjelp med hva slags undervisning som gir opplæring av høy kvalitet 
 • synliggjøre nytteverdien av matematikk både i samfunnet og i klasserommet for å skape mer positive holdninger til faget


Alle byer/steder skal ha et matematikkpark og læringsarena!Vil du være en samarbeidspartner? Ta kontakt for å høre mer om aktuelle planer.