Kurs

Vi gjennomfører kurs og kursrekker, forelesninger og kompetanseheving som går over tid for alle nivå fra barnehage til videregående skole. Alle våre kurs er en kombinasjon av forelesning, praktiske øvinger, fagdidaktiske diskusjoner og refleksjon.

Nedenfor finner du en oversikt over noen av de kursene vi tilbyr. Vi ”skreddersyr” i tillegg kurs etter behov.

Kurstilbud:
Matematikk i barnehagen – undring, lek ogeksperimentering, glede og mestring
Matematikk i begynneropplæringen – en god start uten huller - 1.-2.trinn
Undersøkende matematikklæring – 3.-4.trinn
3-dimensjonal tegning og perspektiv – 5.-8. trinn
Utematematikk– alle trinn
Bruk av konkretiseringsutstyr i matematikklæringen – alle trinn
Matematikk og kunst – 1.-8. trinn
Matematikk og teknologi & design – alle trinn

Forelesning/workshops:
Tidlig matematikklæring, mestring og glede – barnehage
Små matematikere teller mest – barnehage/begynneropplæring
Utematematikk, undring, handling, kunnskap – alle trinn
Kartlegging
Vurdering
Grunnleggende ferdighet å regne i alle fag
Matematisk sirkus – 1.-5. trinn
Tessellering –4.-10. trinn
Fraktaler –4.-10. trinn
Matematikk og naturfag – vgs.

Kompetanseheving:
Vi har gjennomført flere kompetansehevingsprogram for blant andre Trondheim Kommune, Nearegionen og Klepp Kommune. Vi har også vært prosjektleder og ansvarlig for mange kompetansehevingsprogram gjennom jobben på Matematikksenteret (Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen). Ta kontakt for me rinformasjon dersom dere ønsker å satse på et langvarig kompetansehevingsprogram.

Dersom dere ønsker referanser og kontaktpersoner, vennligst ta kontakt med oss!